25/11/2018

Cool thoughts

Helen Hyde The Good Luck Branch
Helen Hyde paintings
Helen Hyde The Good Luck Branch
1.Vpogonezadlinnymrublem, poteryaeshkorotkiy.2..Isredidruzeysluchaetsyakorotkoezamykanie.3.Zmeelovlyubilzhenschinizmey, nahodyamezhduniminechtoobschee.4.Pokaonanauchilasderzhatyazykzazubami, vortuneostalosniodnogozuba.5.Vnachalepartiyshahmatistbylvezhliv.Vkontse-pereshelnamat.6.Brakizaklyuchayutsyananebesah.Uvy, inanebesahneobhodyatsyabezbraka.7.Chtobytverdostoyatnanogah, eyprihodilosbratsebyavruki.8.Vsyuzhiznonaprovelanevsebe.Nastupilaporavozvraschatsyavosvoyasi .9.Seeing a few operations, it was an all-operative woman. e? Tamnebylovtorogomesta.

Les commentaires sont fermés.