29/11/2018

Probably the virtual-possible ...

Helen Hyde The Hired Baby
Helen Hyde
Helen Hyde The Hired Baby
Likely, zhilaprilichno, privycheknabravbuket & hellip; Ivrodebyvseotlichno and, like, something sinks & hellip; Netsmyslainetazarta, zhelaniyaikurazha & hellip; Novypalapikoykarta-irezhutmenyabeznozha & hellip; Snachalazhilaigroyu, igrayuchiotdalas & hellip; Soznatelnostatraboyu, neznayavsego, sworn & hellip; Yavetoyigrenezritel-ityperedGospodomchist & hellip; even I know, chtotymuchitel, even I know, chtotysadist & hellip; even I know, chtobudetbolno, perhaps i'm out of a bitch & hellip; but not only a word that you are pleased with & hellip; thatto just do it! heh! Elena Salvator

Les commentaires sont fermés.