17/12/2018

No title

Helen Hyde Marching as to War
Helen Hyde Marching as to War
You know the name of the boy, you know, you are the one who gives you the peace of mind.
Helen Hyde
Tyischeshlogkiedorogi, Zhivoshsegodnyaiseychas, Vsouspevaeshpo-little by little ... Yanemoguzhitradivas! Mnenaplevatnevsezakony, Mnevazhnomneniesvoo.Pustktodrugoysiditnatrone, Mneuzheprostovsoravno.Nelzyabytpeshkoyvetoyzhizni, Zhitnuzhnotolkokorolom.Pustsnovaslozytvoibryznut, Notyostansyaprisvoom.Pustbudetboliunizhenie, Notyostaneshsyasoboy.Poymi, etoneporazhene-Vozmozhnostspravitsyassudboy! Ata ... Zhivoshty, kakrebonok! Nopomni, etotgryaznyymir, Who knows the spell, not a little good, cleaned it. Out of the place, Istrah, and the ball. Without this you can not live, be zetogotyprostonol.Etoneprostotakzabyt ... Atypoverhnostna, ietoVdalneyshembudetlishmeshat.Inenuzhnybudutsovety, Zahocheshprostoubezhat.Ityuznaeshbolpoteri, Istrahostanetsyavglazah.TyobretoshdruguyuveruPriokunaniivslezah.Tyispytaeshetubol, Chtoserdtsezhzhotognom; TypoteryaesheturolVzabytiesvoom ... ItypoymoshtogdaOchomhotelayaskazat, Nobudetpozdno.NavsegdaDolzhnatyzamolchat.Ibudetstrashnoodinoko, Zahochetsyapogovorit.Nebudetnikogopodbokom, Odnabolbudeshpit.Tyotrechoshsyaotlyudey, Typoteryaeshsmysl.Vedtyzhivoshsredizverey-Etoneprost omysl.

Les commentaires sont fermés.